research

עיקרי המחקר

בשנים 2018-2019 ערך ארגון נבט בשיתוף חברת "משב מחקר יישומי" מחקר מקיף וראשון מסוגו. מטרת המחקר הייתה להעריך את השפעות תכנית ״סנדוויץ׳ לכל ילד״ בהיבטים שונים כגון הפחתה של היעדרויות מבית הספר ומשיעורים, ירידה במקרי האלימות, תרומה לאווירה החברתית ולקשר עם מחנכי הכיתות,  שיפור הישגים הלימודיים, ירידה בצריכת חומרים ממכרים (ריטלין ועישון), עליה בריכוז בלימודים ופרמטרים נוספים.

כמי שעוסקים במלאכה היומיומית, אנו מבינים ומכירים את ההשפעה המכרעת על התלמידים להם אנו עוזרים, אך גודל והיקף ההשפעה כפי שמתוארים בתוצאות המחקר, הפתיע גם אותנו לטובה ומעניקים לנו רוח גבית להמשך העשייה.