238

בתי ספר משתתפים בתכנית

10,000

ילדים מקבלים כריך בכל יום

101

ערים ורשויות מקומיות משתתפות בתכנית

1.75

מיליון כריכים בשנה

Icon A

17.5%

שיפור בציון הכללי במקצוע המתמטיקה

Icon B

6%

ירידה בשיעור ההיעדרויות מבית הספר

Icon C2

93%

מהמנהלים דיווחו על שיפור בהתנהגות