דרכי תרומה נוספות

תרום באמצעות הדואר או הפקדה ישירה
ניתן לתרום בהמחאה או בהעברה בנקאית ישירות לארגון.

לתורמים באופן ישיר – אנא שלחו מייל לכתובת info@nevet.org בציון שם מלא, כתובת, טלפון, סכום ומועד התרומה על מנת שנוכל לשלוח קבלה על התרומה.

בישראל

הפקדה ישירה:

מזרחי טפחות (20), סניף 423, מס’ חשבון 200377

המחאות:

לפקודת נבט
הכתובת למשלוח:
נבט
ת.ד. 2297
רעננה